František Lomoz, Sedlčany

Můj pohled na

 svět elementárních částic, kosmologii a jiné souvislosti

 

Úžasný svět částic, které tvoří rozsáhlou a vyvíjející se stavbu vesmíru, spočívající na několika jednoduchých  fundamentálních zákonech a principech je prostřednictvím základního výzkumu stále více přístupnější lidskému chápání. Současné teorie a modelové přístupy k náhledu na podstatu reálna nedávají vyčerpávající popis identit a souvislostí zodpovědných za existenci reality a možnosti jejího zrcadlení ve vědomí. Zřejmá neúplnost obecného vědomí nutí vytvářet si svoje vlastní obrazy, z nichž jen některé mohou mít souvislost s realitou, ale dávají na chvíli pocit uspokojení svého vlastního vědomí, třeba jen do chvíle než realita ukáže svůj obraz v jiném světle, v jiných barvách, v jiném rámu nebo přes zrcadlo zasvěcenějšího vědomí.

 

Otázky standardního modelu

Úplný systém elementárních částic  

Nový pohled na interakce

Hmotnost neutronu, protonu a mezonů

  Hmotnost leptonů a kvarků  

Rodiny elementárních částic

Reliktní záření

Reliktní neutrina

Záření o vysoké energii

Uvěznění kvarků

Uvěznění hmoty

Hustota energie vakua

Gravitační spin

Princip přechodu

Střední hodnota  vzdálenosti

Střední hodnota posuvu

Rozšířeno 14.8.2002

Doplněno 15.10.2002

22.2.2002, kontakt

Domněnky

Rozšířeno 28.6.2002

Efektivní konstanta vazby

Obor výběru efektivní konstanty vazby

Efektivní hodnoty interaktorů

Teoreticky stanovené hmotnosti baryonů a porovnání s experimentálními hodnotami
Planckova struna

Přidáno 14.8.2002

Gravitační rudý posuv

Přidáno 16.7.2003

Gravitační náboj

Přidáno 16.7.2003

 


Seznam